Meteen naar de inhoud
Home » Privacybeleid

Privacybeleid

Vertrouwelijke gegevens

Schumacher Wines is er ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt omtrent uw gegevens. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Schumacher Wines verwerkt van u de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Internetbrowser en apparaat type

Bovenstaande gegevens verkrijgen wij doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Wij leggen op deze pagina uit waarom wij deze gegevens bewaren en hoe we hiermee de gebruikerservaring willen verbeteren.

Toepasselijkheid

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Schumacher Wines. Graag attendeert Schumacher Wines u op het feit dat Schumacher Wines niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites. Door gebruik te maken van www.schumacherwines.nl accepteert u dit privacy beleid.

Schumacher Wines respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens welke wij verwerken
Schumacher Wines heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij hiervoor toestemming hebben van hun ouders of voogd. Het is voor ons echter niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij van Schumacher Wines raden ouders/voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen jonger dan 16 jaar, dit om te voorkomen dat er gegevens over de kinderen wordt verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je denkt dat er zonder toestemming toch persoonlijke gegevens zijn verzameld van iemand jonger dan 16 jaar, neem dan gerust contact met ons op via info@schumacherwines.nl dan kunnen wij de opgeslagen gegevens verwijderen.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden allereerst gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Schumacher Wines of die van een derde partij. Wij zullen deze opgeslagen gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie en delen met derden partijen

Wanneer u een e-mail of ander bericht aan ons verzendt, is het mogelijk dat wij deze berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Schumacher Wines of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Vimexx

Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van Vimexx. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Vimexx heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors – Mollie

Voor het afwikkelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de betaalprovider Mollie. Om deze betalingen af te kunnen wikkelen verwerkt Mollie uw naam, adres, en woonplaatsgegevens alsmede uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverleningen verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie deelt in het geval van een vraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en orderdata met achterafbetaaldienstverleners. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Cookies

Schumacher Wines gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Schumacher Wines gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Schumacher Wines versterkt de data zo anoniem mogelijk, er wordt geen gebruik gemaakt van IP gegevens. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven (Instagram, Facebook, etc.). Hieronder een overzicht:

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schumacher Wines en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waar wij van u over beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te verzenden. U kunt een hiervoor een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@schumacherwines.nl Om er echter zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het dit verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Schumacher Wines wil u er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van uw gegevens

Schumacher Wines neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en neemt passende maatregelen om uw deze gegevens te behoede voor misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Mocht u echter toch het gevoel hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@schumacherwines.nl.

Contactgegevens

Schumacher Wines
Kikkertweg 24
1521 RG Wormerveer
+31 (0)75 6161539
+31 (0)624384123 / +31 (0)639499276
info@schumacherwines.nl